Tož todlencto sem teda jako JÁ
 
Franta Jouda
 
vosobně v celí sví kráse
 

Kamaráďy vod nás z JZD my furt řykaly: "Franto, najďy sy taki ňákou tu ženckou ať nejsy porád sám jako ten kůl v plotě. Hele domeček máš, ňákýho toho čuňýka a pár slepyc taki. Dyk ty sy žeňych k pohledáňý." A že prej si tedy jako mám podat takovej ten ynzert, nebo jak se tomu řyká. Do novin a taky do časopysú. Ale prej nejlepšý je to na ňákym Ynternetu. Tak voni mi sehnaly takovou tu televyzy s klapkama a že to stačý připojit na telefón a už to jede. Byly tak hodný že my to tam ňák poštelovali a ukázaly my to jak se to dělá. Já sem kluk chitrej. Hned sem to pochopyl. Za tejden sem to už umněl zapnout. Klucy mi pomohli podat ten inzert v ňáký seznamovacý kanceláry. Udělaly to za mně, tomu já zase tolyk nerozumym. taky mě vifoťyly a ty fotky někam poslaly, kýho čerta kam. No a voňy ty fotki na mně jukajy z tý televyze. No to je paráda! Pak my eště pomohly udělat tuhle vobrazovku (voni tomu řikaly ňák jinak, prej ynternetová prezervace, či co). Mně jen řekly, abych si napsal to svoje povýdáňý abi prej holki hned vjeděli, co prej sem zač. tak to teda pýšu. To je zaťym asy fšecko cosem chtěl teda vosobje povjedít. Časem tam určytě eště ňeco připýšu.

 

A pozor! Tady prej se teď ukážou ty moje fotki.

No jó. Vopravdu. To je ale paráda!

No to je fantastickí co tadlencta televyze umý.

Hm, hm. Človjek se až nestačý ďyvyt.A tejkonc se vam tady teda jako musym ešče pochlubyt s mojema pracovňýma aktofkama kerí nosym do práce - to jako u nas do Jézédé.

Tu prvňý aktofku nosym každý ráno do práce a beru sy jý do traktoru.
Ta druhá je vodlehčená pro přýpad, že sem unavenej a nemužu nosyt těžkí vjecy.
A tu třeťý nosym dyž mňe v prácy čeká vopravdu tvrdej pracovňý den.A teť příde eště jedna fotka, za kerou se trochu styďym.

Klucy ale řykaly, abych se prej nestyděl a prozraďyl to na sebe. Že se to muže stát každýmu. Zkrátka to bylo tak. Seděly sme u nás v hospodě a jeden votrapa ze sousedňý vesňyce porád votravoval. Tak sem se nas..., jak se to řekne slušně, naštval a jednu sem mu ubalyl přes držku. A von sy vzal druhou vo futra a třeťý vo zem. Mněl zlomenou saňycy, votřesk mosku a zlomený třy žebra. A tak pro mňe přyšly polycajtové daly my klepeta na ruce a byl soud. Dostal sem půl roku. Prej za ublýžeňý na zdravý. Jaký zdravý? Dyť von už žádný nemňěl. Dyk má celý tělo prochlastaný a prokouřený a fšelyjak jynak zhuntovaný. Mňel bi my spýš děkovat protože f tý nemocňycy ho aspoň daly trochu do kupi.

No a tady je teda ta fotka.

Tak to je zaťym vo mňe fak fšecko.

 

Dyš bi my chtěla ňáká heská holka napsat, tak teda tady je ešťe mojě ímajlová adresa:

franta-jouda@seznam.cz

Atoje teda jako zaťym fšecko co sem tady chťel vo sobje povjědít.

Tak ahoj holki a napyšte my.

Franta :o)